Snabbfakta

Allmänt

Barn: 18 st.
Personal: Tre pedagoger samt kock.

Arbetsplikt för medlemmar

En matdag per termin och fyra städkvällar. Därutöver uppdrag i t.ex. styrelse eller vaktmästargrupp.

Avgift

Förskolan tillämpar maxtaxan.
Men vi eftersträvar att hålla så låga avgifter som möjligt utifrån föreningens ekonomi.