Kontakt

Är du intresserad att börja på Puh? Börja med att kontakta oss, ibland har vi öppet hus för intresserade. Du kan också skicka ett mail direkt till vår köansvariga.

Adress

Föräldrakooperativet Puh
Söderlingsgatan 8A
414 66 Göteborg
031 – 12 11 69

Kontaktpersoner

Ordföranden

Kristoffer Ekberg

0706 – 96 38 05

Sofia Steiner

0707 – 27 76 41

Köansvarig

Karin Ahlstedt

0705 – 44 85 58

Sekreterare

Linn Bärmark

0733 – 24 44 76

Klagomål eller synpunkter?

Har du synpunkter på verksamheten inom förskolan vill vi gärna veta det. Läs detta dokument för mer information.