Säkerhet

All personal har gått kurs i hjärt- och lungräddning som vi repeterar vart annat år.

Puhs brandskyddsarbete är mycket bra och varje termin har pedagogerna en brandvecka med sagor och brandövning med barnen.