Vad innebär en kooperativ förskola?

Puh drivs som en ekonomisk förening, vi lyder alltså under Lagen om ekonomiska föreningar. Vi måste sköta vår ekonomi på ett tillfredsställande sätt vad gäller bokföring, årsredovisning, deklaration med mera.

Vi får pengar från kommunen för att driva förskolan, och vi måste följa samma lagar, avtal och läroplan som alla andra förskolor. Men inom de ramarna bestämmer föreningen själv hur vi vill disponera våra pengar. Vi anställer personal, bestämmer inriktning och rekryterar nya familjer.

Ett föräldrakooperativ kräver engagerade medlemmar (alltså föräldrar). Man kan inte bara ”ha sitt barn på Puh”, man måste vara aktiv i föreningen. Det kan kännas påfrestande ibland med matdagar, möten, planering och ansvar. Ibland brådskar praktiska insatser som när diskmaskinen går sönder. I gengäld känner Puh-föräldrarna total trygghet vad gäller barnens tillvaro dagtid.

Vi har insyn och inflytande och får vänner för livet. Att man måste vara på Puh och laga mat några dagar per termin kan också beskrivas som att man får vara där. Man får göra god och bra mat åt sitt barn och barnets kompisar, man får läsa saga och mysa och trösta och busa.

Möten (som kan vara trista) innebär också möjligheter att förändra det som inte fungerar eller bevara det som redan är bra. Arbetsgivaransvaret ger oss möjlighet att sätta löner och skapa villkor som gör att den personal vi vill ha hos oss trivs och stannar. Personalomsättningen på Puh är praktiskt taget obefintlig.