Pedagogik

Förskolan arbetar med tema där pedagogerna utforskar olika ämnesområden tillsammans med barnen och har skoj ihop. Fokus är barnens lust och nyfikenhet och skapande i alla dess former. Den fria leken har också mycket stor plats på Puh. Det skall vara roligt att lära!

Pedagogerna har ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar för att främja alla barns lika värde, till exempel i olika slags kompissamlingar, och arbetar dagligen med värdegrunden. Puh är ett ställe där man skall trivas och känna sig trygg.

Den pedagogiska verksamheten utgår från förskolans läroplan samt skolverkets riktlinjer.